© www.vertoli.be
Reeds vanouds werd er te Sint-Lenaarts toneel gespeeld. Dit gebeurde echter hoofdzakelijk als nevenactiviteit van de gevestigde maatschappijen en met als eerste opdracht: de kas van die verenigingen spijzen. Een echte toneelkring bestond er dus niet toen in het najaar van 1945 Frans Laurijssen, Jos Meeusen, Felix Pacquée, René Van Der Smissen, Alfons Verdijck en Frans Vermonden in vergadering bijeenkwamen om de in verspreide slagorde optredende toneelliefhebbers samen te brengen in een vereniging die zich uitsluitend zou bezig houden met toneel.   VERTOLI was geboren: VERenigde TOneelLIefhebbers.   Intussen bestaat de kring 72 jaar, maar daarbij is alles niet steeds van een leien dakje gelopen. Vooral de televisie, die van 1953 de huiskamer begon te veroveren, betekende voor tal van toneelkringen een dodelijke concurrent. Vertoli is echter overeind gebleven en groeide uit tot een hechte groep. Nieuwe leden zijn uiteraard steeds welkom !

Historiek

VERTOLI
© vertoli.be